Autoantitestek vizsgálata

1. Az antinukleáris antitest (ANA) meghatározás legfontosabb indikációja az SLE gyanúja. Negativitása esetén az SLE diagnózisa valószínűtlen. Néhány más betegségben, pl. kevert kötőszöveti betegségben (MCTD-ben), Sjögren syndromában alátámasztja a diagnózist, negativitása azonban nem perdöntő. Nagyon sok betegségben lehet pozitív, így pl. a szisztémás autoimmun betegségek jelentős részében, de krónikus gyulladásokban sőt daganatokban is. Az 1:40 titerben észlelt pozitivitás (kivált a gyenge), önmagában nem feltétlenül jelent betegséget. Az 1:160 titerben észlelt értéket azonban kórosnak kell tekinteni. Az ANA pozitivitás mellett (gyakran) feltüntetik a festődés mintázatát is: homogén (ez a DNS/hiszton elleni antitesteket jelzi és gyakori SLE-ben), perifériás vagy gyűrűszerű (ez a natív DNS elleni antitesteket jelzi és SLE-ben fordul elő), a pettyes/granuláris (ez a leggyakoribb és a legtöbb ENA jelenléte ilyet ad), nucleolaris (elsősorban sclerodermában fordul elő). A mintázat azonban legfeljebb orientációra szolgál, nem diagnózisra!

- Az ANA vizsgálat indikációja: szisztémás autoimmun betegség screening, SLE, ill. gyógyszer-indukálta lupus gyanúja.
- Autoimmun hepatitis gyanúja, JCA/JIA (JRA) differenciáldiagnosztikája, prognózisa-

Az ANA gyűjtőfogalom, mely nagyon sokféle antitestet foglal magában:

- Centromer antitest: elsősorban sclerodermában (CREST syndromában) ritkábban primer biliaris cirrhosisban (PBC) fordul elő. Diagnosztikai jelentősége: scleroderma gyanúja, differenciáldiagnózisa (CREST vs. PSS), Raynaud syndroma differenciáldiagnózisa – a pozitivitás a scleroderma későbbi kialakulását jelzi, ill. PBC prognosztikája – a pozitív lelet a scleroderma egyidejű fennállására utal.
- PCNA („proliferating cell nuclear antigen”) antitest: SLE-re specifikus. A PCNA+ betegeknek vese és központi idegrendszeri (CNS) involvatioja van. Diagnosztikai jelentősége SLE gyanúja (anti-DNS és Sm negativitás esetén) van.
- Ku antitest: az antigének: különféle DNS-kötő/dependens non-hiszton proteinek (valójában nem ANA), az antitestek polymyositis/scleroderma overlap syndromáiban fordulnak elő.
- Riboszomális proteinek elleni antitestek: szintén gyűjtőnév, szisztémás autoimmun betegségekben, elsősorban SLE-ben fordulnak elő.
- Citoplazma elleni antitestek: a HEp-2 immunfluoreszcens vizsgálata során nemcsak a magban lehet fluoreszcenciát észlelni, hanem nagyon gyakran a sejtek citoplazmájában is. Jellegzetes mintázatot adnak pl. a simaizom, illetve antimitokondriális antitestek (melyek nemritkán véletlenül jelzik a fennálló betegséget). Nagyon fontos információt adhat a citoplazma festődése pl. Jo-1 negatív PM esetén, mert más aminoacil tRNS szintetáz antitest jelenlétére utal (a mintázat alapján utalás történik az antitest jellegére, illetve szükség szerint, pl. AMA pozitivitás gyanúja esetén további vizsgálat történik.
- Citoszkeleton elleni antitestek: a mintázat alapján lehet következtetni a megfelelő struktúra (cytokeratin, tropomyosin, vinculin, stb) elleni antitestek jelenlétére, melyek krónikus gyulladásos (így elsősorban autoimmun) betegségekben fordulnak elő.
- Kromatin elleni antitestek: autoimmun betegségekben, elsősorban sclerodermában fordulnak elő.
- ENA (extrahálható nukleáris antigének elleni antitestek): szintén gyűjtőnév. Régebben az Sm, majd U1-RNP, SS-A és B, később a PCNA, Scl-70, Ku, Mi-2, Jo-1 és PM-1 antitesteket sorolták ebbe a csoportba. A fentiek közül az alábbiakat vizsgáljuk:

- SS-A (Ro) és SS-B (La) antitestek: diagnosztikai jelentősége primer vagy szekunder Sjögren syndroma (SS), SLE , subacut cutan lupus (SCLE), valamint neonatalis lupus gyanúja ill. diagnózisa esetén van. Az SS-A és B nagyon gyakran együtt fordul elő.
- Scl-70 antitest: (a DNS topoizomeráz I elleni antitest) Sclerodermában fordul elő, és rossz prognosztikai faktor. A Raynaudos betegek egy része pozitív, ezekben a PSS kialakulás kockázata nagy.
- Jo-1 (aminoacil tRNS szintetáz) antitest: myositisben (anti-szintetáz syndromában) fordul elő. Diagnosztikai jelentősége: myositis (anti-szintetáz szindróma) diagnózisa/differenciáldiagnózisa, ismeretlen eredetű fibrotizáló alveolitis differenciáldiagnosztikája. ha a Jo-1 negatív myositisban alveolitis van, a Hep-2 sejtek citoplazmájának mintázata diagnosztikai jelentőségű lehet.
- (U1)-RNP antitest: MCTD-ben diagnosztikai kritérium, SLE-ben gyakran pozitív és elsősorban a bőr-nyálkahártya laesiokkal függ össze, PSS-ben kevésbé gyakori és a tüdőfibrosissal kapcsolatos.
- Sm antitest: SLE-ben diagnosztikai és prognosztikai markere (CNS, vese, ill. bőr involvatio előfordulását jelzi).
- Hiszton antitest: nagyon sok szisztémás autoimmun betegségben (SLE, gyógyszer-indukálta lupus, RA, JIA , PSS , stb), előfordul. Diagnosztikai jelentőség: a gyógyszer-indukálta LE diagnózisa
- Anti-(natív) DNS antitest: az SLE diagnózisához szükséges, de a betegség monitorozására is alkalmas. Negativitása gyakorlatilag kizárja az aktív SLE-t.
- C1q antitest: a hypocomplementaemiás urticaria-vasculitisben (HUV) 100%-ban pozitív. SLE-ben 17-58%-ban fordul elő (elsősorban veseérintettségben), membranoprolifereativ glomerulonephritisben 88%-ban fordul elő.

2. Szervspecifikus antitestek:

- Az antimitochondriális antitest (AMA) - pozitivitása primer biliáris cirrhosisban diagnosztikus értékû, de ritkán a teszt pozitív lehet egyéb autoimmun hepatitisben is.
- A simaizom elleni antitest (SMA) primer biliáris cirrhosisban, krónikus aktív hepatitisben szinte mindig pozitív, de számos májbetegségben is lehet pozitív, ezért diagnosztikus értéke csekély. Az ANA-val együtt az autoimmun hepatitis osztályozására használható: az 1. típusban pozitív.
- Az anti-microsomalis antitest (LKM-1) krónikus hepatitisekben fordul elő, a 2. típusú autoimmun hepatitise jellemző
- A májspecifikus proteinek elleni antitestek szintén a 2. típusú autoimmun hepatitisre jellemzők.
- Az anti-reticulin antitestek jelenléte felveti coeliakia gyanúját.
- A parietális sejt elleni antitestek autoimmun eredetű krónikus atrophiás gastritisre (ill. idiopathiás anaemia pernicosára) jellemzőek.
- A kollagén elleni antitestek különféle autoimmun betegségekben (SLE, RA), Buerger kórban és polychondritisben fordulnak elő.

3. Anti-neutrofil citoplazma antitestek (ANCA): neutrofilek citoplazmájában lévő antigének („anti-neutrofil citoplazma antitest”) gyűjtőneve. Fontosabb formái: .proteináz 3 (PR3), myeloperoxidáz (MPO), elasztáz, laktoferrin, bakteriális permeabalitist fokozó protein (BPI). A festődés mintázata háromféle: citoplazma (c), perinuclearis (p) és atípusos lehet. A c-ANCA mintázat leggyakrabban a PR3 és BPI jelenlétére utal, a p-ANCA mintázat leggyakrabban a MPO jelenlétére utal, de ilyet ad az elasztáz és laktoferrin is. A BPI gyakran atípusos festődést ad.
Az ANCA screen indikációi: ANCA pozitív vasculitisek (Wegener, mikroszkopikus PAN) gyanúja, nephritisek differenciáldiagnosztikája, krónikus gyulladásos bélbetegség gyanúja, primer sclerotizáló cholangitis gyanúja, vérzéses alveolitis differenciáldiagnosztikája.
- Proteináz 3 (PR3) antitest: nagyon specifikus Wegener granulomatosisra (>95%), még az atípusos formákra (pl. izolált perifériás neuritis, idiopathiás necrotizáló nephritis, stb) is. Előfordul még egyéb vasculitisekben is.
- Myeloperoxidáz (MPO) antitest: Előfordulás: mikroszkópikus polyangiitisben (MPA) (60-80%), egyéb eredetű focalis necrotizáló glomerulonephritisben, RPGN-ben, ritkán Wegener granulomatosisban, Churg-Strauss syndromában. Goodpasture syndromában (30-40%), illetve szisztémás autoimmun betegségekben bizonyos százalékban.

4. Antifoszfolipid antitestek:
Az anti-cardiolipin antitest (ACL) - a lupus anticoagulans aktivitással együtt – a primer és szekunder antiphospholipid syndroma diagnózisához szükséges, tehát ezek gyanúja (vascularis thrombosis és terhességi morbiditás) esetén végzendő.

- A pajzsmirigy elleni antitestek: az anti-thyreoglobulin és antimicrosomális antitestek (más néven anti-peroxidáz, TPO antitestek) autoimmun pajzsmirígy betegségekben (Hashimoto thyreoiditisben és idiopathiás myxoedemában) diagnosztikus értékűek. Gyakran pozitívak, habár mennyiségük kisebb Graves kórban és néha pajzsmirigy adenocarcinomában is.
- A rheumatoid faktor (RF) (Waaler-Rose teszt) pozitív rheumatoid arthritisben (RA-ban) (pontosabban a betegek nagyobb részében), és egyúttal az RA-ban diagnosztikai kritérium is. Igen gyakran pozitív Sjögren syndromában és esszenciális kevert kryoglobulinaemiában, negativitása azonban nem kizáró. Az RF nagyon sok betegségben (autoimmun betegségekben, infekciókban, stb.) lehet pozitív, specificitása nagyon alacsony.
- A Coombs teszt, direkt antiglobulin teszt (DAT) vörösvérsejt elleni antitesteket mutat ki. A teszt pozitív primer vagy szekunder autoimmun hemolitikus anaemiákban.
- A hidegagglutinin meghatározás diagnosztikai értéke ma már csekély. Diagnosztikai jelentősége van hideg (IgM) antitestes autoimmun hemolitikus anaemiákban. Infekciókban (főleg Mycoplasma fertőzésekben) a teszt gyakran pozitív.
- Az anti-glomeruláris bazálismembrán (GBM) antitest Goodpasture syndromában (illetve anti GBM nephritisekben) pozitív és egyben diagnosztikus értékű.
- A mellékvese elleni antitestek autoimmun (idiopathiás) Addison kórban mutathatók ki.

A diagnózishoz nem szükségesek, csak a betegség kóreredetére utalnak.

Komplementaktivitás meghatározása

1. A hemolitikus (össz) komplement aktivitás (CH50) indikációja:

a/ a komplement defectusok kiszűrése (ezekben az érték <5E/ml)

b/ immunkomplex (IC) betegségek (pl SLE, glomerulonephritisek bizonyos fajtái stb) monitorozása - aktív stádiumban az értéke csökken, inaktívban normalizálódik.

2. A komplement komponensek (C3, C4) mennyiségi vizsgálatának indikációja gyakorlatilag ugyanez, de a betegségaktivitást érzékenyebben jelzik (a C4 szint pl. IC betegségben hamarabb csökken, mint a C3, illetve a CH50 aktivitás). Komplement defectusok azonosítására természetszerûen valamennyi komponens vizsgálata szükséges.

3. A keringő immunkomplex (IC) meghatározás diagnosztikus értéke csekély. IC betegségekben, pl. SLE-ben a teszt gyakran pozitív, de specificitása alacsony. Infekciókban általában pozitív.

Immunglobulinok vizsgálata

1. IgG, IgA, IgM szint mérés indikációja:

a/ primer vagy szekunder humorális immundefectus diagnózisa, ill. monitorozása
b/ plasmocytoma - benignus monoclonalis gammopathia (MGUS) elkülönítése.

2. Immunelektroforézis (immunelfo) indikációja: paraproteinaemiák diagnózisa, de ehhez mindenképpen szükséges a paraprotein analízis is. Paraprotein gyanúja esetén az első vizsgálat az elfo, M komponens gyanúja esetén további vizsgálatok (pl. immunfixáció) is történnek.

3. A kryoglobulin meghatározás primer és szekunder kryoglobulinaemia diagnózisára használható. A meghatározás nélkülözhetetlen esszenciális kevert kryoglobulinaemiában. A kryoprecipitátum immunkémiai analízise alapján lehet annak (monoklonális, vagy kevert) jellegét eldönteni. A teszt a legtöbb immunkomplex betegségben pozitív lehet.

A megbízható eredmény alapfeltétele, hogy a vérvételtől a vér megalvadásáig és az alvadék retractiójáig (tehát kb. 2 órán át) a mintát 37°C-on tartsuk.

Egyéb

1.A lymphoblast transzformáció - növényi mitogénekkel, pl. phytohaemagglutininnel (PHA-val), concanavalin A-val (Con A-val) - a celluláris (T sejtes) immunitás intaktságának megítélésére szolgál. Ritkán indikált: primer vagy szekunder (T sejtes) immundefektusokban.
A teszt ép lymphocyták tenyésztésén alapul, csak speciális csőben vett steril vérből végezhető.

2. Gyulladásos betegségekben nagyon sokféle acut fázis protein képződik. A mindennapi gyakorlatban az acut fázis reakció mértékét a C-reaktív protein (CRP) szintjével jellemezzük. Bár a legtöbb autoimmun betegségben (talán az SLE kivételével) a betegség aktivitása és a CRP szintje között elég szoros kapcsolat van, a CRP szintet elsősorban a RA aktivitásának megítélésére használjuk.

Allergia vizsgálatok

1. Az IgE (össz-IgE) kvantitatív meghatározása ELISA módszerrel történik. Indikációja:

a/ Jób syndroma (egy phagocyta defectus) gyanúja,
b/ gyermekkori atopiás betegségek diagnózisához hasznos adatokat szolgáltat, a magas IgE szint ugyanis az atopia indikátora lehet (de kóros szintet észlelhetünk pl. bélférgesség esetén is). Felnőttkori atopiás állapotokban, pl. asthmában az IgE szint diagnosztikus értéke vitatott, a normális szint pl. nem zárja ki az allergiás eredetet.

Az allergén-specifikus IgE az allergén, pl. házipor, pollen, stb. azonosítására és nem az allergiás betegség megállapítására szolgál. Bár e vizsgálat haszna nem vitatható, mivel meglehetősen költséges, elvégzése csak akkor indokolt, ha az in vivo tesztek, pl. bőrpróbák, expozíciós tesztek eredménytelenek, vagy különféle okok miatt nem végezhetőek.

Posztinfekciós betegségek diagnosztikája (infekcióra utaló antitestek)

Ismeretlen eredetű gyulladások (pl. arthritisek), allergiás állapotok (pl. krónikus urticaria) esetén, elsősorban az etiológia tisztázására szolgálnak.

Cikkek, írások

Felelős átláthatóság a betegekért

Magyar Lupus Egyesület
A korszerű, innovatív terápiákon alapuló betegellátás ma már elképzelhetetlen a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek szoros együttműködése nélkül. Hazánkban évente közel…
22974 Tovább

Oda kell figyelni a cukorbetegségre

Magyar Lupus Egyesület
Oda kell figyelni a cukorbetegségre, illetve lehetőleg meg kell akadályozni a kialakulását, hiszen a betegség elhanyagolása súlyos egészségkárosodáshoz - vaksághoz,…
23082 Tovább

Mely autoimmun betegségek kockázatát fokozza az elhízás?

Magyar Lupus Egyesület
Az Autoimmunity Reviews szakfolyóiratban nemrég megjelent tanulmányában Yehuda Shoenfeld, a Tel Aviv-i Egyetem professzora azt állítja, hogy az obezitás jelentős szerepet játszik…
23410 Tovább

Megvan a reuma egyik okozója

Magyar Lupus Egyesület
A reumás ízületi gyulladásban szerepet játszó molekulát azonosítottak japán kutatók, akiknek felfedezése segíthet az autoimmun betegség eddig megoldhatatlannak tűnő gyógyításában.
23536 Tovább

Muszáj az immunrendszernek iskolába járnia

Magyar Lupus Egyesület
A védőoltásokkal kapcsolatban sokaknak valószínűleg a szúrás helyén keletkező fájdalmas duzzanat, vagy az oltást olykor követő láz kellemetlen érzése jut eszébe. A többség azonban…
23078 Tovább

A reumások nagyobb eséllyel kapnak infarktust

Magyar Lupus Egyesület
Svéd kutatók szerint összefüggés van a szívinfarktus és a reumás ízületi gyulladás között. Kiderült, hogy azokat a betegeket, akiknél kialakul ez a típusú mozgásszervi elváltozás,…
23669 Tovább

Új szer a lupusz kezelésében

Magyar Lupus Egyesület
A Houstoni Egyetem munkatársai egy olyan új típusú szert mutattak be, ami a jelenleg alkalmazottaknál jóval kevesebb mellékhatással jár. A szisztémás lupusz eritematózusz (SLE)…
29135 Tovább

A gyógyszeriparból a Csillagház meséjébe léptek

Magyar Lupus Egyesület
Halmozottan fogyatékos, mozgáskorlátozott és autista gyermekeken segítettek a Lilly gyógyszergyár önkéntes munkatársai. A Lilly Hungária gyógyszergyártó vállalat életében az év…
27791 Tovább

Sikeres egészségprogram zárult a Magyar Lupus Egyesületnél

Magyar Lupus Egyesület
Uniós pályázati forrást nyert a Schopper Gabriella Magyar Lupus Egyesület, melyet egyesületük tagjainak egészséges életvitelük megőrzésére és megreformálásra használtak fel.
27511 Tovább

Támogatások megváltozott munkaképességű személyeknek

Magyar Lupus Egyesület
Jövő évben emelkedik a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására fordított támogatások összege - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és…
28114 Tovább

Minden, amit a rehabilitációs és a rokkantsági ellátásról tudni kell

Magyar Lupus Egyesület
A nyugdíjszerű ellátások körében bemutatott rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás, mint a megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtott pénzbeli ellátás valójában…
27815 Tovább

Így is lehet élni a betegséggel

Magyar Lupus Egyesület
Machnicz Endréné, Kata vagyok. Medgyesegyházán élek kis családom körében. 1952-ben születtem, 1973 tavaszáig minden rendben volt, elkezdtünk építkezni. Ez elég kemény munka volt…
27978 Tovább

Balneoterápia a gyulladásos reumatológiai betegségekben

Dr. Géher Pál
A cím magyarázatra szorul a jobb megértés elősegítése érdekében. Mi a gyulladásos reumatológiai betegség? A reumatológiai betegségek egyik felosztása a betegségeket degeneratív és…
28029 Tovább

Dr. Kaposi Mór professzorról, a lupusz leírójáról

Dr. Vértes László
Az egyetemes orvostudomány egyik legnagyobb egyénisége Dr. Kaposi Mór egyetemi tanár, klinikaigazgató. A Schopper Gabriella Magyar Lupus Egyesület szívén viseli a történelmet –…
28129 Tovább

Philip S. Hench (1896-1965) a kortizon Nobel díjasa

Dr. Bálint Géza, Szabóné Dúl Katalin
Jövőre lesz 65 éve, hogy 1950-ben Philip Hench, Edward Calvin Kendall és Tadeus Reichstein megkapták az élettani és orvosi Nobel-díjat. Professor G. Liljestrand, a Nobel díj…
27715 Tovább

Gyakorlati tanácsok a biológiai terápiához

Magyar Lupus Egyesület
A reumatológiai betegségek világszerte kiemelkedő és egyre növekvő népegészségügyi problémát jelentenek, hazánkban a lakosság kb. 0,5-1%-a szenved a gyulladásos ízületi kórképek…
27599 Tovább

Biológiai terápiáról röviden, gyakorlatiasan, az ápoló szemével

Csarnainé Pálosi Rita
A gyulladásos reumatológiai kórképek kezelésében a hagyományos betegségmódosító terápia mellett az elmúlt évtizedekben széles körben elterjedt és alkalmazott biológiai terápia…
28514 Tovább

Orvos-beteg viszony

Dr. Bálint Géza
Hogyan működik ez Amerikában? Az alábbi kérdéseket amerikai betegek részére az interneten terjesztik. Forrás: www.About.com, Arthritis & Joint Conditions newsletter. Hasonló…
28692 Tovább

II. Hevér Krisztina Díj pályázat

Csajági Ildikó
A Magyar Lupus Egyesület közgyűlése Hevér Krisztina emlékére 2009. szeptember 26-án Hevér Krisztina Díjat alapított. Hevér Krisztina fiatalon, 34 éves korában, 2009. augusztus…
27842 Tovább

Könyvajánló

Magyar Lupus Egyesület
A könyvek megvásárolhatók a nagyobb könyvesboltokban (Líra és Lant, Libri, Alexandra, Makro-Book), egyes patikákban is kapható, valamint megrendelhető az alábbi honlapokon:…
27839 Tovább

Bemutatkozik a Rheumatoid Arthritises Betegek Egyesülete

Beliczay Anna
A Rheumatoid Arthritises Betegek Egyesülete a betegek által létrehozott közhasznú szervezet, mely 1999 óta folyamatosan működik egyre bővülő, jelenleg 200 fő fölötti…
27770 Tovább

Az OBME története, tevékenysége

Zalatnai Klára
Az első csontritkulásos betegklub kb. 15 éve alakult meg, alapító tagjai dr. Bálint Gáza, dr. Marton István és dr. Bossányi Ada voltak. Az OBME később, egy nyertes pályázat…
27577 Tovább

Figyeljünk a grapefruitra

Magyar Lupus Egyesület
A grapefruit és egyes gyógyszerek közötti, esetlegesen veszélyessé váló kölcsönhatásra hívják fel a figyelmet kanadai kutatók a Canadian Medical Association Journal című orvosi…
27559 Tovább

Csilla és a CHILI-jóga

Magyar Lupus Egyesület
„Az ember néha úgy érzi, hogy csupán az agyával, a lelkével, és a testtudatával képes orvosolni a betegséget. Az utolsó pillanatig nem szerettem volna alávetni magam a gyógyszeres…
28671 Tovább

Szív-érrendszeri szövődmények SLE-ben

Dr. Végh Judit
A XXI.században a népességben előforduló leggyakoribb kórformák a szív és érrendszeri betegségek, és SLE-s betegek esetében az átlagnépes-séghez mérten is még gyakrabban…
28807 Tovább

Lilly jószolgálati nap 2012.

Magyar Lupus Egyesület
Nyitott szívvel, segítő kézzel – a Lilly ismét gyerekeken segített. A Lilly gyógyszergyártó vállalat munkatársai idén is folytatták jószolgálati munkájukat Bicskén, ahol a Kossuth…
27839 Tovább

Biológiai terápia szisztémás lupus erythematosusban

Dr. Tarr Tünde
Az SLE kezelésében az utóbbi több mint ötven évben igazán jelentős terápia váltásra, új gyógyszer bevezetésére nem került sor. A jelenleg alkalmazott úgy nevezett…
28648 Tovább

Új eredmények Debrecenből

Magyar Lupus Egyesület
Több olyan toxint is felfedeztek a Debreceni Egyetem (DE) Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének kutatói, amelyekkel a szervezetben lévő rendellenes sejteket felismerő és…
27864 Tovább

Laborvizsgálatok autoimmun rendszerbetegségben

Dr. Szoboszlay István
Az autoimmun rendszerbetegségekben sokszor általános panaszokkal, visszatérő lappangó kiújuló tünetek miatt keresi fel ismételten orvosát a beteg. Máskor – szerencsére ritkán –…
28109 Tovább

Hogyan kezeljük a szteroidok okozta testsúly gyarapodást?

Dr. Bálint Géza
Mint tudjuk, a szteroidok igen hatékony gyulladáscsökkentők. A gyulladásos ízületi betegségekben pl. rheumatoid arthritisben szenvedő betegek betegségük fellobbanásainak…
27705 Tovább

A tudomány ünnepe

Magyar Lupus Egyesület
Az emberi szervezet állandó harcban áll a kórokozókkal - hangsúlyozta Erdei Anna akadémikus Immunválaszaink a mindennapi kihívásokra a legújabb eredmények tükrében című…
28095 Tovább

Vaszkulitiszek SLE-ben

Dr. Kinyó Ágnes
A szisztémás lupusz erythematozusz betegséghez számos bőrtünet járulhat, azonban a tünetek egy jelentős csoportját az erek gyulladásához, vagyis vaszkulitiszhez tásuló bőrtünetek…
28993 Tovább

Bőrtünetek lupus erythematosus (LE) betegségben

Dr. Bata Zsuzsanna
A szisztémás autoimmun betegségekről általánosan elmondható, hogy rendkívül változatos tünettannal jelentkezhetnek. Ezek a betegségek több szerv megbetegedésével járhatnak, a…
28606 Tovább

A D-vitamin kétszáznál több gén működését befolyásolja

Magyar Lupus Egyesület
A D-vitamin kétszáznál több gén működését befolyásolja, köztük olyanokét, amelyek a rák vagy az autoimmun betegségek kialakulásával függenek össze - állapította meg egy brit és…
27423 Tovább

Károsak a hozzáadott szénhidrátok

Magyar Lupus Egyesület
A Kárpát-medencei Magyar Táplálkozástudományi Egyesület (KMTE) szerint a hozzáadott szénhidrátok - fruktóz, a cukor, továbbá egyéb keményítők, például a kukoricakeményítő -…
27534 Tovább

Meglepetéssel szolgált a tőkehal immunrendszere

Magyar Lupus Egyesület
A tőkehal genetikai állományának feltérképezésével norvég kutatók rájöttek, hogy a faj immunrendszere jelentősen eltér a többi halétól, és az emlősökétől is.
27287 Tovább

Kutatás az USA-ban autoimmun betegségekről

Magyar Lupus Egyesület
Az Arthritis & Rheumatism legutóbbi számában bemutatott vizsgálat szerint az Egyesült Államokban mintegy 32 millió ember bír autoantitestekkel, mely immunfehérjék képesek…
27487 Tovább

Napról napra egyre jobban és jobban leszek!

Magyar Lupus Egyesület
Turi Gabriellának hívnak. Általában ha valaki rámnéz, vagy meglát, és nem ismer, és nem tudja mi is van velem, az nem gondolná és mondaná azt, hogy bármiféle betegséggel is…
27453 Tovább

Önművelő III. - Százévesen egészségben

Magyar Lupus Egyesület
Mikor megkaptam a kérdést, hogy hogy is állok az olvasmányaimmal, és tudnék-e megint könyvajánlót írni egyesületünk magazinjába, először bizony gondolkodóba estem, mert az utóbbi…
27346 Tovább

A Bechterew Klubról

Majtényi Sándor
A Bechterew-kór (SpA, Morbus Bechterew, ankylosing spondolitis, stb.) általában fiatal korban, mélyenülő, a keresztcsont környékéről kiinduló és kisugárzó fájdalmakkal kezdődő…
28270 Tovább

Kikapcsolható T-sejtek

Magyar Lupus Egyesület
A Minnesota Egyetem kutatói nemrég felfedeztek egy olyan módszert, amelynek segítségével kikapcsolhatók a fertőzés elleni küzdelem során aktivizálódó emberi T-sejtek.
27436 Tovább

Autoimmun betegség és embólia

Magyar Lupus Egyesület
Az autoimmun betegségekkel, például reumás sokízületi gyulladással vagy Crohn-betegséggel kórházban kezelt pácienseknél jóval nagyobb az életveszélyes tüdőembólia kialakulásának…
27570 Tovább

I. Hevér Krisztina Díj pályázat

Magyar Lupus Egyesület
A Magyar Lupus Egyesület közgyűlése Hevér Krisztina emlékére 2009. szeptember 26-án Hevér Krisztina Díjat alapított. Hevér Krisztina fiatalon, 34 éves korában, 2009. augusztus…
27408 Tovább

Kezelhető a bőrfarkas

Dr. Szekanecz Zoltán
A szisztémás lupus erythematosus (SLE) - a köznyelvben lupusbetegség - olyan autoimmun betegség, amely szinte mindegyik szervrendszert érinti. A lupus latinul farkast jelent, a…
28627 Tovább

Április 29. Az immunológia napja

Magyar Lupus Egyesület
Április 29. az immunológia napja, amelynek megtartását 2004-ben kezdeményezte az Európai Immunológiai Társaságok Szövetsége (EFIS). A nap célja, hogy felkeltsék a tudományos és…
27654 Tovább

Megküzdés a krónikus betegséggel

Tóth Diána
A krónikus betegségeknek ezerféle személyes jelentése lehet. Néhányan fenyegetésként élik meg, van, aki veszteségként, van, aki nyereségként, akad, aki kihívásként és olyan is,…
27842 Tovább

Korai találkozásom az SLE betegséggel…

Dr. Szegedi Gyula
Vigyázat a farkas még a kertek alatt van! A Szisztémás Lupus Erythematosus (SLE) témakörrel már hallgatóként találkoztam, miután a belgyógyászatot a Petrányi Gyula professzor…
27622 Tovább

Újabb adatok az SLE pathomechanizmusáról és kezeléséről

Dr. Polgár Anna
Az SLE komplex, heterogén betegségcsoport, az egyes betegek tünetei egymástól nagymértékben különbözhetnek. A betegség kialakulásának és lefolyásának, az ún. patomechanizmusnak a…
28665 Tovább

A kevert kötőszöveti betegség (MCTD)

Dr. Hodinka László
A több szervrendszert érintő (poliszisztémás) autoimmun betegségek lényege a szervek kötőszövetében zajló gyulladás, amelynek oka a szervezetet védő immunrendszer kisiklása, hibás…
28755 Tovább

Az SLE kardiológiai vonatkozásai

Dr. Dobi Diána
A szisztémás lupus erytematosus (SLE) egy több szervet érintő rendszerbetegség, mely változatos klinikai tünetekkel jár és hullámzó lefolyást mutat. A betegségfennállás során a…
28132 Tovább

Szteroid fóbia

Magyar Lupus Egyesület
Sok laikus, ha meghallja a szteroid szót, megijed, talán, mert az illegálisan használt doppingok, erősítő-izomnövelő szerek jutnak eszébe, netán a formátlanná nyomorított NDK-s…
22790 Tovább

Önművelő II.

Magyar Lupus Egyesület
Jó másfél évvel ezelőtt egy kollegámmal beszélgettünk, és szóba került a betegségem. Kérdezte, miféle betegség ez, s én mondtam neki, hogy az immunrendszerem a szervezetem ellen…
22586 Tovább

Levél Franciaországból

Gaál Csilla
43 éves nő vagyok. Franciaországban élek 1987 óta, férjnél vagyok, és egy gyermekem van. 10 éves koromban 1977. szeptemberében kezdődtek a problémáim: lázas állapot, fáradtság,…
22446 Tovább

Kéz a kézben egy élhetőbb jövőért

Garay Tóth Beáta
Az Országos Scleroderma Egyesület küldetése: „A sclerodermás betegek életminőségének javítása, megfelelő információkkal való ellátása az élhetőbb jövőért.” Dr. Szűcs Gabriella,…
22703 Tovább

Artritisz betegklub alakult Debrecenben

Dr. Szekanecz Zoltán
A DEOEC Reumatológiai Tanszékén mintegy 1300 ízületi gyulladásban (artritisz) szenvedő beteget gondozunk. Bár a betegek különböző betegségekben (sokízületi gyulladás, Bechterew…
22437 Tovább

Autoimmun betegklub Sopronban

Tóth-Sebetyén Ibolya, Tóth Péter
2008 tavaszán merült fel először a kérdés Guseo tanár úr felől Tóth Péterhez, nem szeretne-e Sopronban SM klubot szervezni. Ez volt a kiinduló alap. Sokat gondolkoztunk, hogy egy…
22727 Tovább

Bemutatkozik a DEOEC Reumatológiai Tanszék

Dr. Szekanecz Zoltán
Mottó: „XXI. századi betegellátás, kutatás és oktatás szimbiózisa a betegekért”
4558 Tovább

Belilumab: forradalmian új eredmények a lupusz kutatásában

Magyar Lupus Egyesület
A Human Genome Sciences (HGS) és a GlaxoSmithKline (GSK) pozitív eredményeket prezentált a BLISS-76 vizsgálatról, mely a második széles spektrumú/nagymérvű III. fázisú klinikai…
5331 Tovább

Lupus Europe első ízben az EULAR-on

Magyar Lupus Egyesület
Az UCB és Merck Serono gyógyszeripari cégek támogatásának köszönhető-en a Lupus Europe első ízben vehetett részt a EULAR-on (Európai Reumaliga).
4622 Tovább

Rituximab: új lehetőség az SLE-s betegek kezelésében

Dr. Szűcs Gabriella, Dr. Szekanecz Zoltán
A szisztémás lupus erythematosus (SLE) terápiája nem megoldott. A súlyos bőr- vagy vesetünetek esetén a hagyományos immungátló kezelés sokszor nem megfelelő hatékonyságú. Dr.…
5353 Tovább

A Systémás Lupus Erythematosus belgyógyászati vonatkozásai

Dr. Szemere Pál
Az SLE egy ismeretlen eredetű, több szervet érintő rendszerbetegség. Az autoimmun betegségek közé sorolják, a klinikai kép változatos, lefolyása hullámzó. Ebben a leírásban éppen…
4947 Tovább

A lupusz gyomor-bélrendszeri vonatkozásai

Dr. Sütő Gábor
Az SLE tünetei között gyakran, az esetek mintegy felében kell a hasi szervek érintettségével számolni. A tünetek a gyakoriság ellenére rendszerint enyhék, nem jellegzetesek, mivel…
5362 Tovább

A táplálkozás ABC-je

Jenny Thorn Palter
Szerző: Jenny Thorn Palter (Fordította: Janecskó Anna.) Kérdések és válaszok diétával, táplálkozással kapcsolatban A táplálkozás ABC-je című írás eredetileg a Lupus Now amerikai…
4778 Tovább

Biológiai terápia SLE-ben

Dr. Nagy György
Az SLE típusos autoimmun betegség, mely számos szervet megbetegíthet. A betegségre jellemző különböző sejtmag alkotók elleni autoantitestek (autoantitest a szervezet saját…
5260 Tovább

Mit kell tudni az antifoszfolipid szindrómáról?

Dr. Kiss Emese
Az antifoszfolipid szindróma (APS), vagy leírója tiszteletére Hughes szindróma, szisztémás autoimmun megbetegedés, amely több szervet, szervrendszert érinthet. Dr. Kiss Emese…
4791 Tovább

Csontvelő transzplantáció lupuszos betegeknél

Dr. Kádár János
Csontvelő transzplantáció, vagy helyesebben őssejt átültetés segítségével az SLE az esetek többségében meggyógyítható.
4613 Tovább

Védőoltás és lupusz - Kaphatok-e védőoltást?

Dr. Gergely Péter
A legutóbbi sertésinfluenza járvány kapcsán – különösen az ellentmondásokkal terhes tájékoztatás miatt – nagyon sok betegem kérdezte, vajon kaphat-e, ill. szükséges-e kapnia…
4819 Tovább

Önművelő I.

Lakatos Anikó
Ennek a könyvajánló-rovatnak az a nem titkolt célja, hogy bátorítsa a kedves betegtársakat az egészség mibenlétének valamint az életmód és az egészség összefüggéseinek…
4565 Tovább

Betegségem története

Magyar Lupus Egyesület
1999. decemberében elérkezett életemben a változókor (46 éves voltam ekkor), ezért 2000. januárjában felkerestem a nőgyógyászomat, aki laborba küldött, mondván, hogy ez a tény…
4760 Tovább

Bemutatkozik a szegedi Reumatológiai Klinika

Dr. Kovács László
Mivel e lap hasábjain még nem jelent meg ismertetés a dél-magyarországi lupuszos betegek jelentős részének kezelését végző szegedi Reumatológiai Klinikáról, engedjék meg, hogy…
4625 Tovább

Őssejtkezelés autoimmun betegségekben

Dr. Zeher Margit
Az autoimmun betegségek komplex, poligénes, multifaktoriális kórképek. Az immuntolerancia (perifériás és centrális) zavara következtében az egyébként „felügyelet” alatt tartott…
4600 Tovább

A rehabilitáció szemléletének változása

Dr. Vályi Péter
A rehabilitációs szemlélet változásának megértéséhez az egészség fogalmának a komplex megközelítéséből kell kiindulni. Általánosan ismert az Egészségügyi Világszervezet korábbi…
4961 Tovább

Autoimmun betegségek kezelése során fellépő szemészeti elváltozások

Dr. Őri Zsolt
Autoimmun betegségek során különböző elváltozások jelentkezhetnek a szemen, egyrészt az alapbetegség kapcsán, másrészt a kezelés során fellépő mellékhatások miatt. A betegeknek…
4736 Tovább

Szisztémás lupus erythematósus (SLE) és a fejfájás

Dr. Pozsonyi Teréz
Schopper Gabriella betegem, a Magyar Lupus Egyesület alapítójának emlékére. SLE-ben a változatos neuropsychiatriai tünetek közül a fejfájás elég gyakori panasz, a pontos…
5367 Tovább

Lupuszos betegek rehabilitációja

Dr. Ortutay Judit
A rehabilitáció sokszor használt fogalom, melynek érdemes pontos jelentését, és magyarázatát áttekintenünk. Maga a szó a latin eredetű „habilitas” kb.: illető / alkalmazkodó…
5454 Tovább

SLE és allergia

Dr. Nékám Kristóf
Egy ritka és egy nagyon gyakori betegség együttes jelentkezését az előbbi előfordulási gyakorisága határozza meg – ezek szerint az országban akár százával kell(ene) SLE-s…
5013 Tovább

Veseérintettség lupuszban

Dr. Kovács László
A szisztémás lupus erythematosus (SLE) a betegek több, mint egyharmadában érintheti a veséket. Bár esetenként csak enyhe, tüneteket nem okozó vesegyulladás alakul ki, a betegek…
4657 Tovább

Nikotinmentes segítség a dohányzásról való leszokásban

Dr. Knoll Katalin
Dr. Knoll Katalin főorvos, SLE-s betegtársunk, tagtársunk hívta életre telefonos lelki-segély szolgálatunkat, készült a Lupus Day rendezvényünkre, szeretett volna előadást…
4795 Tovább

In Memoriam Hevér Krisztina

Purgel Zoltán
Hevér Krisztina, a Schopper Gabriella Magyar Lupus Egyesület alelnöke és nemzetközi kapcsolattartója, lupusz betegségben szenvedő betegtársunk életének 34. évében örökre…
4953 Tovább

Az előtej is élet, erő, egészség?

Hevér Krisztina
Egy kvalitatív felmérés eredményei az Ekolostrum étrend-kiegészítőről A Magyarországot jellemző kritikus egészségügyi helyzetben mindaz, ami javíthat ezen, figyelmünkre érdemes.…
4629 Tovább

A kezdet kezdetén

Magyar Lupus Egyesület
„Az értelem nem elég ahhoz, hogy megértsük önmagunkat vagy a világ tüneményeit: a lényeges, a csalhatatlan megértéséhez és érzékeléséhez valami más is kell, több mint az értelem.…
4645 Tovább

Neked is sikerülhet!

Magyar Lupus Egyesület
Mint derült égből a villámcsapás, úgy sújtott le rám az SLE. Ez a betegség az orvostudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan és teljesen kiszámíthatatlan. A stresszes életmód,…
4439 Tovább

Bemutatkozik a debreceni Autoimmun Betegegyesület

Dr. Csízyné Lenkey Valéria
1998. december 17-én alakult meg a DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinikán az Autoimmun Természetű Betegségben Szenvedő Betegek Klubja, mely 2007. április 11-e óta Bíróság által…
4806 Tovább

Limfocita jelátviteli defektusok SLE-ben

Dr. Nagy György
Asystemás lupus erythematosus (SLE) az egyik legtöbbet vizsgált autoimmun betegség, az immunkomplex betegségek prototípusa. Nőkben kilencszer gyakoribb, mint férfiakban,…
4519 Tovább

A colostrum immunológiai hatásai

Dr. Kiss Emese
Az immunológiai homeosztázis fenntartása és helyreállítása természetes anyag segítségével. Acolostrum a szülést követő első 2 napban termelődő speciális összetételű előtej,…
4859 Tovább

Európából jöttem...

Hevér Krisztina
Az ELEF 2008. szeptember 10-14 között rendezte meg a 19. kongresszusát Palma de Mallorcán, Spanyolországban. Szlogenjük: „SLE - systemic lupus erythematosus… hard to say - harder…
4580 Tovább

Terhesség és lupus

Dr. Pajor Attila
Szisztémás lupus erythematosus (SLE) és terhesség együttes előfordulásával rendkívül ritkán találkozunk. A nemzetközi irodalom szerint a nagy centrumokban a szülések 0,5…
5427 Tovább

Idegrendszeri károsodás SLE-ben

Dr. Baraczka Krisztina
Az autoimmun betegségekhez az esetek mintegy 40-60%-ban idegrendszeri károsodás társul. Az idegrendszeri tünetek kialakulásáért felelős lehet maga az immunbetegség. Kialakulhatnak…
5519 Tovább

A nagy imposztor

Magyar Lupus Egyesület
A lupus krónikus gyulladásos betegség, amely az ízületeket, a bőrt, a vesét, az ereket, az ideg­rendszert, valamint szinte minden más szervet érinthet. Tízezer emberből körülbelül…
4825 Tovább

Rövid belgyógyászat

Magyar Lupus Egyesület
Krónikus, periodikus lefolyású betegség, mely a kis arteriákat betegíti meg, vasculitist okoz és ennek alapján a legkülönbözőbb szervi elváltozásokat idézi elő. Legfőbb jellemzője…
11335 Tovább

MSD Orvosi kézikönyv a családban

Magyar Lupus Egyesület
A szisztémás lupusz eritematózus (systemás lupus erythematosus, továbbiakban lupusz) autoimmun betegség, melynek fő jellemzője az izületek, inak és egyéb kötőszövetek, valamint…
10250 Tovább

Syncumar tablettát szedő betegek diétája

Magyar Lupus Egyesület
A dolog lényege, hogy a véralvadáshoz szükséges egyik fehérje (a prothrombin) képződéséhez K vitamin kell. A Syncumar azonban gátolja a K vitamin hatását, ezért nehezebben alvad a…
11094 Tovább

Diéta veseelégtelenség esetén

Magyar Lupus Egyesület
A diéta alapkövetelménye fehérjeszegény, de energiadús étrend. A diéta fehérje tartalma 20-50 g között változhat a serum urea-N szintjétől függően. Ennek a fehérjének döntő része…
10949 Tovább

A lupuszos betegek táplálkozása

Bakonyi László
Aki erről a témáról ír, annak úgy kell írnia, hogy mindenkihez szóljon. Aki olvassa, azt várja, hogy személy szerint neki szóljon, az ő helyzetében nyújtson az információ…
13754 Tovább

Mit tegyünk, ha fényérzékenyek vagyunk?

Magyar Lupus Egyesület
Bizonyos egyének testén napfény hatására kiütések jelenhetnek meg. Ezt a jelenséget nevezzük fényérzékenységnek. A fényérzékenység bizonyos formái egyben a bőrrák kockázatát is…
11630 Tovább

Autoimmun betegségek

Dr. Husz Sándor, Dr. Kiss Mária, Dr. Molnár Katalin
A szerzők a bevezetésben röviden összefoglalják az autoimmunitás kérdésével kapcsolatos legújabb elképzeléseket, a természetes autoimmunitás jelentőségét és az immunológiai…
54866 Tovább

Immunológiai laboratóriumi vizsgálatok és értékelésük

Dr. Gergely Péter
Az immunrendszer működését csak részleteiben vizsgálhatjuk. Az immunológiai vizsgáló eljárások egyik része az immundefektusok felderítésére szolgál, másik része pedig a…
67187 Tovább

Autoimmun betegségek

Prof. Dr. Gergely Péter
Az autoimmun betegségek ismeretlen etiológiájú, gyulladásos-de­generatív betegségek. A közlemény a patogenezis, a diagnosztika és a kezelés alapjait összegzi és vázolja a jövő…
11500 Tovább

Miért éppen én?

Dr. Kulcsár Zsuzsanna
A krónikus betegek - így az SLE-ben szenvedő sorstársaink is szinte szükségszerűen, időről időre felteszik a kérdést maguknak, családtagjaiknak, orvosuknak: Miért éppen én? Miért…
8592 Tovább

Hipnózis a szuggesztió hatalma

Szili Katalin
A hipnózist sokan ma is valamiféle varázslásnak tartják, amiben lehet hinni vagy nem hinni. A hipnózis azonban tudományosan igazolt jelenség, s hazánkban is több szakmai egyesület…
9555 Tovább

Fotókiállítás

A „Lupusz - Ahogy én látom” című fotópályázat képei.

Fotókiállítás

Bejelentkezés tagoknak

Egyes tartalmakhoz csak a Magyar Lupus Egyesület érvényes tagsággal rendelkező tagjai tudnak hozzáférni. Ha az Egyesület tagja vagy, kérjük jelentkezz be itt a regisztrációkor (tagbelépéskor) megadott adatokkal.

Legyél a Magyar Lupus Egyesület tagja!
Tagdíjad rendszeres fizetésével támogatod azt a közhasznú civil szervezetet, amelyik a Te ügyedet képviseli. Ezen kívül tagjaink hozzá tudnak férni a csak tagok számára elérhető egyedülálló videó tartalomhoz és szolgáltatásokhoz.
Tagbelépés itt

Reklám

Hírlevél kérése vagy lemondása

Adja meg e-mail címét, ha szeretné megkapni a Magyar Lupus Egyesület 4-6 hetente hírleveleit, melyben az új hírekről, frissítésekről adunk tájékoztatást. A hírlevélről való leiratkozás is itt lehetséges.

Legutóbbi bejegyzés a Társalgóban

  • 2018. May 30. | 13 óra 03 perc

    2016-ban állapították meg az SLE-t. Azóta szedem az Imuran 50 mg napi kettő ill. most napi három tablettát és a Medrolból napi 16 mg amit 24 mg-ról csökkentettek.Fizikális tüneteim nincsenek.Kérdésem lenne hogy hogy van -e olyan vérvételi lehetőség ami kimutatja hogy az autoimmun betegség fent áll-e vagy milyen mértékben.

Tovább a Társalgóba

TagbelépésCikkek, írások

Az egyesületünk alapításától napjainkig számított időszak nyomtatott kiadványaiban megjelent 134 cikk exkluzív tartalma, mely Tagjaink számára érhető el. 

Adókedvezmény

Ha SLE betegséggel élsz, jár az adókedvezmény!

Legfontosabb kérdések és válaszok a lupuszról

Bankkártyás támogatás

Rátérünk a lényegre. Weboldalaink ingyenesen látogathatók, de nem ingyen készülnek. 24 évvel ezelőtt alapított közhasznú civil szervezet vagyunk, de kormányzati megszorítások és a beszűkült pályázati lehetőségek miatt bevételeink nem érik el a 24 évvel ezelőtti állapotot sem. Kérjük támogass bennünket, hogy közhasznú tevékenységünket a jövőben is el tudjuk végezni.

Összeg:

Legyél tagunk

Legyél az 1993-ban alakult Schopper Gabriella Magyar Lupus Egyesület tagja!

Tagdíjad rendszeres fizetésével támogatod azt a közhasznú civil szervezetet, amelyik

a Te ügyedet képviseli.

Ezen kívül tagjaink hozzá tudnak férni a csak tagok számára elérhető egyedülálló videó tartalomhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tagbelépés

 

Keress bennünket a Facebookon is!

Lap tetejére
×
Állj mellénk!

Rátérünk a lényegre. Weboldalaink ingyenesen látogathatók, de nem ingyen készülnek. 24 évvel ezelőtt alapított közhasznú civil szervezet vagyunk, de kormányzati megszorítások és a beszűkült pályázati lehetőségek miatt bevételeink nem érik el a 24 évvel ezelőtti állapotot sem. Kérjük támogass bennünket, hogy közhasznú tevékenységünket a jövőben is el tudjuk végezni.

Köszönjük!

 

×
Legyél tagunk!

Legyél az 1993-ban alakult Schopper Gabriella Magyar Lupus Egyesület tagja!

Tagdíjad rendszeres fizetésével támogatod azt a közhasznú civil szervezetet, amelyik

a Te ügyedet képviseli.

Ezen kívül tagjaink hozzá tudnak férni a csak tagok számára elérhető egyedülálló videó tartalomhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tagbelépés